Aanmelden

Je kunt je aanmelden door rechts bovenaan op de website te klikken op de button "lid worden" of via https://www.tennis-wamel.nl/lid-worden.

De contributie wordt geincasseerd via automatische incasso. Bij tussentijdse aanmelding wordt deze berekend per voortschrijdend kwartaal.

Beƫindiging lidmaatschap: Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken, dus voor 1 december. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Voor aanmelden/afmelden of vragen hierover kun je ook mailen met [email protected]

De ledenadminstratie wordt verzorgd door Gordon Keulers.