Aanmelden

Je kunt je aanmelden door een email te sturen naar [email protected]
Graag volgende gegegevens aanleveren:

  • Voorletter(s), tussenvoegsel en achternaam
  • Geboortedatum
  • Woonadres
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • Speelsterkte (indien bekend)
  • Bondsnummer (indien bekend)
  • IBAN nummer (wij hanteren een automatische incasso voor de inning van de contributie)

 

De vereniging is verplicht om alle verenigingsleden bij de KNLTB aan te melden.  Voor deze aanmelding is een pasfoto nodig. Vergeet daarom niet om een digitale pasfoto bij de ledenadministratie in te leveren. Heb je verder nog vragen over je aanmelding, over het lidmaatschap of je wilt je op een andere wijze aanmelden, neem dan contact op met de:

Ledenadministratie TV Wamel

Manuela l'Herminez

Kerkstraat 61

6659 AB Wamel

Telefoonnummer: 06 - 10890922

Of stuur een mail naar [email protected]

 

Beeindiging lidmaatschap: Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 487 501 367

Address

Parkenstraat 4
6659 BD Wamel