Geschiedenis

Op 27 november 1978 werd in het Vrije Tijdscentrum te Wamel de oprichtingsvergadering gehouden van de tennisvereniging. Voor en tijdens deze vergadering hadden 110 leden zich aangemeld. Voornaamste taak van het destijds gekozen bestuur was de gemeente te overtuigen een volwaardig tenniscomplex aan te leggen in Wamel bestaande uit twee banen met kleedaccommodatie.

De officiële oprichting was bij notariële akte op 11 mei 1979. De onderhandelingen met de gemeente waren in volle gang en in de tussentijd werd er getennist in het park te Wamel op een multifunctionele baan.

Voorjaar 1981 werd in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de gemeente en zustervere-nigingen het tenniscomplex bestaande uit twee gravelbanen geopend. Tevens werd in Winssen een houten bouwkeet gekocht voor hfl. 2.000,= en geïnstalleerd als kantine (zie foto). Eerste clubkampioenen werden Joke Kalkers en Jos van Kruisbergen.

In 1982 werd de baanverlichting aangelegd, waardoor het mogelijk werd ook in de avonduren te spelen.

 In 1983 was de toestroom van leden zodanig dat het besluit werd genomen een derde baan aan te leggen. De gemeente stelde de grond ter beschikking en de vereniging betaalde de aanlegkosten (hfl. 35.000,=). Inmiddels was het aantal leden gegroeid naar 204.

De nieuwe baan werd in 1984 aangelegd, waardoor het tevens mogelijk werd voor de eerste maal aan de officiële K.N.L.T.B-competitie deel te nemen. Ook werden de eerste stappen ge-zet voor de realisatie van een nieuw clubgebouw. Er werd een bouwtekening gemaakt en een bouwteam samengesteld. Daarna was het wachten op de goedkeuring van de gemeente. Deze goedkeuring kwam uiteindelijk eind 1985.

Door een uitgifte van obligaties onder de leden werd een bedrag van hfl. 10.000,= voor de financiering van het clubgebouw bijeengebracht. Ook de gemeente droeg bij en een lening werd afgesloten. Op 30 augustus 1986 werd, mede dankzij de grote zelfwerkzaamheid van de leden, het nieuwe clubgebouw door voorzitter Cees Guikers met veel trots officieel geopend.

In 1987 bereikte de tennisvereniging het ledenaantal van 230 leden. Dat jaar werd ook een stenen buitenberging gebouwd en verlichting op baan 3 geplaatst.

Begin 1989 werd een subsidie van de gemeente, die de vereniging nog tegoed had, ontvangen. Hiermee werd een oefenmuur en een automatische sproei-installatie aangelegd. Alle geplande investeringen waren nu gemaakt.

In 1990 werd voor het eerst gediscussieerd over de aanleg van kunstgrasbanen. Vanwege de hoge kosten was dit toen geen haalbare optie. In 1991 laaide deze discussie weer op en werd er een commissie in het leven geroepen, die alle voor- en nadelen op papier zette.

In 1991 en 1992 werd vooral gesproken over het baanonderhoud. De gemeente wilde de be-staande subsidie binnen twee jaar afbouwen. De onderhandelingen met de gemeente verliepen stroef. De tennisvereniging nam daarom contact op de andere tennisverenigingen in de gemeente. De tennisverenigingen te Wamel, Maasbommel en Boven-Leeuwen sloten uiteindelijk gezamenlijk een onderhoudscontract af om de onderhoudskosten te beperken.

Eind 1993 daagde voor de tennisvereniging een nieuwe uitdaging op, namelijk de renovatie van de tennisbanen. Er werd gekozen tussen Canada Tenn en kunstgras. Na contacten met andere tennisverenigingen viel de keuze van het bestuur op Canada Tenn. De gemeente en de algemene ledenvergadering gingen daarmee akkoord. De totale investering bedroeg hfl. 135.000,=. Op 30 oktober 1993 werden de nieuwe tennisbanen in gebruik genomen. Een aantal leden legde dat jaar gezamenlijk een jeu-de-boulesbaan op het tennispark aan.

Tijdens de ledenvergadering in 1994 werd voor een betere onderlinge samenwerking een nieuwe structuurwijziging gekozen. Voortaan maken de voorzitters van de diverse commissies deel uit van het bestuur.

September 1997 werd de tennisvereniging door de gemeente uitgenodigd om te praten over de privatisering van de tennisbanen per 1-7-1998. De gemeente was bereid om t.z.t. de renovatie van twee tennisbanen voor hun rekening te nemen. De kosten voor de 3e baan moet de vereniging zelf betalen.

In 1999 trad Alouis van Hal als voorzitter af. Na 19 jaar (sinds de oprichting) bestuurslid te zijn geweest, werd hij benoemd tot erelid van onze vereniging.

In 2003 was het clubgebouw met een houten berging uitgebreid en werd het terras groter gemaakt. Aan de zuidkant werd een glazen windscherm geplaatst en de tegels van de paden werden opnieuw gelegd.

2004 was een feestelijk jaar. Op 25, 26 en 27 juni werd het 25-jarig bestaan van de vereniging gevierd. Er werd een receptie gehouden en een jeugdmiddag, reünie en fietstocht georganiseerd. Voor de leden met aanhang was er op zaterdagavond een gezellige feestavond.

In 2006 werd het clubgebouw opnieuw uitgebreid en opgeknapt. De kantine werd beter geïsoleerd, de boeiboorden werden vervangen en nieuwe vloertegels werden in de kantine en de kleedkamers gelegd.

In 2007 verscheen het clubblad "Parkproat" voor het laatst. Het clubblad werd in 2008 vervangen door de huidige website. Voortaan worden leden via de website: www.tennis-wamel.nl en een digitale nieuwsbrief over activiteiten geïnformeerd. Nieuwe leden kunnen zich vanaf 2008 ook op de website aanmelden.

De oude banen werden in 2009 vervangen door drie kunstgrasbanen. De totale renovatie kostte €71.394,=. De vereniging betaalde de aanleg van een tennisbaan. Deze nieuwe kunstgrasbanen vragen minder onderhoud en de speeleigenschappen zijn prima. Op deze kunstgrasbanen kan in principe het gehele jaar door worden gespeeld. De verwachte levensduur van deze banen is ongeveer 12 jaar.

De laatste investering betreft de aanleg van de overkapping van het terras in 2013. Het terras kan nu tijdens tenniswedstrijden met heaters worden verwarmd en gezellig met spotjes worden verlicht.