Lotingsprocedure Competitietennis TV Wamel

Lotingsprocedure Competitietennis TV Wamel

Procedure voor het loten van competitie teams indien meer teams inschrijven voor een competitie
dagdeel dan dat er ingedeeld kunnen worden voor dat dagdeel:

Alle teams worden aangeschreven en er wordt meegedeeld hoeveel teams er teveel ingeschreven
hebben.

De teams hebben dan in eerste instantie de mogelijkheid om zelf voor een ander dagdeel in te
schrijven (indien ruimte beschikbaar). Dit gebeurt op basis van wie het eerst komt die het eerst
maalt. De teams kunnen zelf aangeven of zij eventueel met een ander team zouden willen samen
spelen.

Indien er na bovenstaande nog steeds teveel teams zijn doet de VCL in samenspraak met het bestuur
een voorstel voor een oplossing. Indien dit voorstel door 1 of meerdere teams niet gesteund wordt
zal loting plaatsvinden.

De loting vindt als volgt plaats:
• Er wordt een datum gepland binnen 1 week nadat duidelijk is dat loting noodzakelijk is.
• Deze datum zal aan de aanvoerders kenbaar gemaakt worden.
• Bij deze loting is de VCL en iemand van het bestuur aanwezig.
• De loting mag door de aanvoerders van de ingeschreven teams bijgewoond worden.
• De teams die mee loten gaan in een pot en daar worden vervolgens zoveel teams uit getrokken
als dat er overschot aan teams is voor dat dagdeel.
• Deze teams zijn dan uitgeloot voor deelname aan die competitie.

Indien er nog plaats is op een ander dagdeel, kunnen teams die uitgeloot zijn, alsnog inschrijven
voor die andere competitie totdat deze ook vol zit.

Teams die uitgeloot worden, zijn de volgende 24 maanden vrijgesteld van loting. Na 24 maanden
doen ze weer mee aan de loting indien de noodzaak hiertoe zich weer voordoet.

Bovenstaande bepaling geldt ook voor teams die in de afgelopen 24 maanden zijn uitgeloot.

Indien de team samenstelling, ten opzichte van de competitie waarin het team is uitgeloot, met 2
leden of meer verandert, wordt dit gezien als een nieuw team, en kan het team derhalve geen
rechten ontlenen uit eerdere vrijstellingen.

Team inschrijving worden alleen geaccepteerd indien er minimaal 5 spelers opgegeven worden per
team. Tevens wordt verwacht dat spelers minimaal de helft van het totaal aantal te spelen
wedstrijden meespelen gedurende de betreffende competitie.

Er kan zich een situatie voordoen waarbij er in de voorafgaande periode van 2 jaar meerdere teams
zijn uitgeloot die daardoor recht hebben op vrijstelling van loting. Indien er vervolgens bij een loting
te veel teams zijn vrijgesteld van loting, dan vervalt het vrijstellingsrecht van het team dat ‘de oudste
vrijstellingsrechten’ heeft.