Contributie

Voor 2024 zijn onderstaande contributies vastgesteld en deze worden automatisch geïncasseerd:

 

  • Senioren € 120,00
  • Junioren € 40,00
  • Gezinscontributie € 290,00 (2 senioren + aantal junior gezinsleden onbeperkt)
  • Ondersteunend lidmaatschap € 50,00 (bij geldelijke ondersteuning)
  • Rustend lidmaatschap € 30,00
  • Zomer lidmaatschap junioren € 25,00
  • Zomer lidmaatschap senioren € 50,00
  • Competitielidmaatschap (en lid van andere vereniging) per jaar € 25,00

 

  • Bijdrage aan de competitie € 65,00 (per bij de KNLTB aangemeld team)